Nepsaná pravidla, která se Vám hodí v posilovně

Každá posilovna má svůj řád a pravidla, o tom není žádných pochyb. Jde o provozní informace a postupy, které je zapotřebí dodržovat. O nich tento článek rozhodně nebude. My se zaměříme spíše na nepsaná pravidla. Ty nejsou nikterak povinná, ale je vhodné je dodržovat, abyste lépe zapadli do prostředí posilovny a mezi budoucí kulturisty.

Jaká nepsaná pravidla dodržovat?

I když se to může zdát jako naprosto automatické, pro mnohé tomu tak není. Je to zdravení, ať už jde o tykání nebo vykání. V posilovně budete do určité míry jedna velká rodina, proto dbejte na slušnost. Kromě jiného také respektujte to, když o Vaše řeči někdo nemá zájem a chce se soustředit pouze na vlastní cvičení. Pokud je to jen trochu možné, nesnažte se narušovat osobní prostor ostatních lidí.

Za nevhodné je považováno, když někoho upřeně pozorujete po celou dobu jeho cvičení. Zkuste si takovou zkušenost převzít na vlastní osobu. Ani Vám by to jistě nebylo příjemné. Mezi nepsaná pravidla patří také to, že svůj mobilní telefon necháte v šatně. Nebudete tak vyřizovat hovory a rušit ostatní. Nehledě na to, že to bude prospěšné pro Vás samotné.

Mějte respekt nejenom k lidem

Nepsaná pravidla se pochopitelně nevztahují pouze na osoby, které byste měli při cvičení respektovat a považovat je za sobě rovné, ať už jde o začátečníky nebo ty zkušenější. Dobře se chovejte také k náčiní v posilovny. Uklízejte po sobě činky a nezanechávejte jakýkoliv nepořádek. To platí i o upocených a neotřených lavicích.

Mezi nepsaná pravidla posilovny patří také to, že budete cvičit dané partie na tomu určených místech. Tím pádem se nebudete plést tam, kde se cvičí jiné cviky. Když si odcvičíte, pusťte na daný stroj dalšího a nezabírejte ho dlouhý čas. Buďte ohleduplní i v tomto směru. Když tohle všechno dodržíte, jistě dobře zapadnete, o tom není žádných pochyb.

Publikováno: 02. 11. 2020

Kategorie: Fitness

Autor: ArnoldCech

Tagy: nepsaná pravidla | posilovna | pravidla | pravidla v posilovně